Privacy Statement

Bescherming van uw persoonsgegevens

U vertrouwt uw persoonsgegevens aan ons toe en wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 van kracht wordt. In dit privacy statement vindt u welke gegevens PrivacyProofFinance.nl, en daarmee Wft Assist B.V. als verwerker, verzamelt en voor welk doel.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de contactmogelijkheden van onze website, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze slaan we op in onze beveiligde database en deze informatie delen wij niet voor commerciële doeleinden met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • uw functie

Voor welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om:

 • de resultaten van de quiz aan u toe te sturen
 • u op de hoogte te houden van actualiteit op het gebied van de privacy – en Wft wetgeving
 • uw vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel als in dit privacy statement is omschreven.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische –en organisatorische beveiligingsmaatregelen om afdoende te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd, veilig worden opgeslagen en op aanvraag voor u beschikbaar zijn. Zo worden uw (persoons)gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en zijn deze enkel toegankelijk voor onze medewerkers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, uw gegevens in te zien en/of te corrigeren. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen of het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken te beperken.

Cookies

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast zijn onderstaande punten van toepassing:

 • Het laatste deel van uw IP-adres wordt gemaskeerd, zodat u niet specifiek traceerbaar bent
 • Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen of andere Google diensten
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomt met Google afgesloten
 • U kunt de opt-out mogelijkheid van Google gebruiken of de betreffende cookies blokkeren in uw webbrowser, zonder dat dit impact heeft op de functionaliteit van de website.

Hebt u vragen, neem contact met ons op

Hebt u vragen of wilt u gebruik maken van uw mogelijkheden zoals deze hier zijn omschreven, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons mailen: info@wftassist.nl of bellen: 038 – 4582627.