AVG Quiz

Nog maar enkele maanden te gaan voordat de nieuwe privacy wet AVG van kracht is. Bent u al op de hoogte van alle details? Kom er achter hoe Privacy Proof u bent met de AVG quiz van Wft Assist.

Klik op Volgende om de quiz te starten.

1. AVG is een afkorting voor:

2. Stelling: “De impact van de AVG op de bedrijfsvoering en adviespraktijk is vergelijkbaar met de impact van de Wft”.

3. Eén van de gronden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de actieve toestemming van de klant. Is een handtekening van de klant onder een opdracht tot dienstverlening voldoende om de persoonsgegevens te gebruiken voor een nieuwsbrief?

4. Eén van de belangrijkste rechten in de AVG is het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht in?

5. Stelling: "Het is voor alle bedrijven die klantgegevens tot hun beschikking hebben noodzakelijk een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen."

6. De AVG is niet van toepassing op:

7. Stelling: "U bent wettelijk verplicht om uw klantdossier aan een andere financieel dienstverlener over te dragen als de klant u daarom vraagt."

8. Een financieel dienstverlener die bij de start van zijn dienstverlening klantgegevens verzamelt om zijn advies uit te brengen wordt in de AVG gezien als:


Vul uw gegevens in om direct het resultaat te zien en onze AVG checklist te downloaden.Wat is uw naam?
Bij welk bedrijf bent u werkzaam?
Wat is uw functie?
Wat is uw emailadres?
Wat is uw telefoonnummer? (Optioneel)